żwirownik

Do opuszczania filtrów traconych dmax =125mm.