Rury studzienne

Wykonujemy rury o następujących średnicach:

φ63mm φ 125mm φ 225mm φ 315mm

φ 90mm φ 160mm φ 250mm

φ 110mm φ 200mm φ 280mm

Rury z gwintem trapezowym wykonanym w/g PN-74/02017.
Złącze: mufa - czop.
Odcinek podstawowy - 3mb.
Odcinki manipulacyjne: dla średnic φ63mm; φ 90mm; φ 110mm; φ 125mm; φ 160mm

Lc= 0,5 mb, 1,0 mb, 2,0 mb. 

dla średnic φ 200mm; φ 225mm; φ 250mm; φ 280mm; φ 315mm

Lc= 1,0 mb, 2,0 mb.