rury gazowe, filtry gazowe

Do odgazowywania składowisk odpadów komunalnych.
Średnice rur i filtrów według zamówienia, ale odcinki rur nie dłuższe niż 6mb.