prowadnik

Prowadnik koszyczkowy – do centralizowania kolumny filtrowej w otworze wykonywanym metodą „na płuczkę”.
Prowadnik skrzydełkowy – do centralizowania kolumny filtrowej w otworze wykonywanym metodą „udarową”.