obsypka kwarcowa

Żwirek kwarcowy – płukany 
konfekcjonowany w worki foliowe – 33,5 kg
Granulacja : 0,6mm – 1,2mm

 

: 1,6mm – 4,0mm

Możliwa zmiana granulacji w zależności od występowania w złożu.