głowica

Do zamykania wyjścia studni eksploatacyjnej.
Wyposażona jest

 

- uszczelka wargowa

- dławik elektryczny

- ucho do linki zabezpieczającej

- króciec czerpalny – dla średnic φ110mm; φ125mm – 1”, 5/4”, 6/4”

- króciec czerpalny – dla średnic φ160mm – 1”, 5/4”, 6/4”, 2”

- króciec czerpalny – dla średnic φ225mm – 2”, 2 1/2”, 3”.