głowica gazowa

Zapewnia możliwość regulacji wysokości kolumny filtrowej w miarę osiadania składowiska odpadów komunalnych.