denko

Denko z gwintem wewnętrznym – do zaślepianie rury podfiltrowej.
Denko z gwintem zewnętrznym – do zabezpieczania rury nadfiltrowej.