biofiltr

Wypełniony materiałem bioaktywnym, umożliwia filtrację wyziewów w pierwszym etapie eksploatacji składowiska odpadów komunalnych..